zadania treść zadania uwagi
zadanie 1-03
zadanie 1-02
zadanie 1-01